Arbitrage

Districts Werkgroep Arbitrage

Door de inbedding van de bestuurlijke versterking heeft de districtswerkgroep een andere rol gekregen. In de nieuwe situatie is dit een uitvoerende werkgroep geworden waarbij de nadruk zal liggen op de individuele scheidsrechter en de kwaliteitsverbetering. De organisatorische taken voor de ‘dagelijkse gang van zaken’ is in dit nieuwe model overgenomen door het KNKV waar het gaat om aanwijzing van scheidsrechters en beoordelaars, wat voorheen het overgrote deel vormde van de ‘werkzaamheden’.

Door deze verandering in de scheidsrechtersorganisatie komen er ook een aantal andere kerntaken en daarbij behorende functies. In de nieuwe vorm zal er sprake zijn van een bestuurlijke werkgroep, genaamd districtswerkgroep arbitrage (DWA) die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het door het KNKV bepaalde beleid, ondersteund door een aantal door de DWA zelf te bepalen functionarissen die uitvoerende werkzaamheden verrichten om het bepaalde beleid op een juiste wijze invulling te geven.

 

District Werkgroep Arbitrage per 1 april 2017

I.van Lente, lente.rmc@hetnet.nl, Lid, (secretariaat)

K. Schouten, k.schouten2@hetnet.nl, Lid

M de Jonge, marcodejonge@planet.nl, Lid (D.M.C.)

Peter Hagenaars , Lid ( aanspreekpunt Scheidsrechter en Assistenten en Mentoren)

E J van Leeuwen, edwin.van.leeuwen@knkv.net, Lid (Beoordelingen, Kwaliteitsbewaking)

Johan Kosse, lid (Talentherkenning en kweekvijver)

Jan Sinke sinke.j@gmail.com, Voorzitter

Marcel van Bentum, lid (Bijscholing en DMC)

 

De DWA NW is via de mail bereikbaar, dwa.noord-west@knkv.net


Protocol ontvangst scheidsrechters
Nieuwsgierig hoe uw vereniging scoort als het gaat om de ontvangst van scheidsrechters? klik hier